Okolí

Pouhých 20 km od naší farmičky můžete navštívit naše nejproslulejší lázeňské město Karlovy Vary, nebo Gotický hrad v Lokti nad Ohří. 

ATRAKCE_1_OVYSOKA_PEC

Vysoká pec

Torzo železářské vysokopecní huti v Šindelové je kulturní památkou v oblasti, kde jsou počátky těžby a zpracování železných rud datovány do 14. století. Vysoká pec v Šindelové byla součástí železáren založených v roce 1839.

ATRAKCE_2_ZAMECEK

Zámeček Favorit

Zámeček Favorit, leží v rozlehlé oboře mezi obcemi Jindřichovice a Šindelová přibližně 30 minut příjemnou procházkou lesem od naší farmičky.

Dřív tu stával zámek ze 17 století, který byl roku 1898 zbourán. Místo něj zde nechal hrabě František Antonín Nostic vystavět pro svoji choť lovecký zámeček v pseudobarokním stylu, který se dochoval dodnes.

Před zámečkem můžete spatřit barokní kapli sv. Huberta a také sochu tohoto světce. Zámeckou budovu navštívilo kdysi mnoho významných osobností. Často tu pobýval J. W. Goethe, Jan Evangelista Purkyně, návštěvou zámeček poctil i španělský král Alfons XIII, císařovna Sissi, nebo generál Patton. Dnes má svého soukromého majitele.

ATRAKCE_3_PREBUZ

Přebuz, nejmenší české město a jeho okolí

Založení Přebuzi, stejně jako většiny vesnic v tomto okolí je spojeno s bohatými nálezy cínové rudy. Cín se v okolí rýžoval již ve 14. století, nejstarší písemné zmínky o stálém osídlení jsou z roku 1542.

Přebuz je jádrem přírodního parku s horskými smrčinami , loukami vrchovištními rašeliništi s reliktní květenou z doby ledové. O rozsahu několik století trvajícího dolování svědčí pozůstatky důlního závodu i tzv. pinky – jamkovité nebo trychtýřovité prohlubně terénu, které vznikly zavalením vyrubaných podzemních prostor nebo povrchovým dobýváním nerostů.

ATRAKCE_4_CINOVY_DUL

Cínový důl Sauersack u Rolavy

Počátky dobývání cínu se v této oblasti datují již do poloviny 16. století., ale až Němci za 2. světové války zde rozjeli těžbu a zpracování rudy opravdu ve velkém (i právě za pomoci zajatců).

Roku 1939 vznikl záměr vybudovat zde závod na zpracován cínové rudy.

Současně s výstavbou továrny začal v jejím bezprostředním okolí vyrůstat rovněž zajatecký tábor. Zpočátku zbudované ubikace sloužily jako kanceláře a ubytovny pro pracující dělníky, postupem času začaly být zaplňovány válečnými zajatci. V r. 1941 zde bylo nuceně nasazeno přes 300 zajatců.

Nejpůsobivějším pozůstatkem z této doby je holý železobetonový skelet ukrytý v lese. Opuštěné objekty jsou volně přístupné.

Komentáře nejsou povoleny.